Vrije zorgkeuze patiënt op tocht

time icon Aangepast

Als de Tweede Kamer instemt met een wetswijziging die minister Schippers heeft ingediend, komt de vrije artskeuze in gevaar. Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (NVVP) in een brief aan de Tweede Kamer.

Een jaar geleden heeft de minister voorgesteld om artikel 13 uit de Zorgverzekeringswet te schrappen. Dat stelt zorgverzekeraars in staat om zorg verleend door een niet gecontracteerde zorgaanbieder niet meer te vergoeden. Nu krijgt een patiënt daarvan nog driekwart vergoed.

Aanvullend

Het regeerakkoord voorziet in een maatregel die nog verder gaat. Het kabinet wil de restitutiepolis afschaffen zodat alleen de naturapolis blijft bestaan. De restitutiepolis biedt een verzekerde de mogelijkheid om naar een zorgaanbieder van zijn keuze te gaan. Heeft die geen contract met de zorgverzekeraar van de patiënt, dan vergoedt de verzekering driekwart van de kosten van de behandeling.

De naturapolis vergoedt alleen zorg geleverd door zorgaanbieders die een contract hebben met de zorgverzekeraar van de patiënt. Patiënten die naar een arts gaan waarmee hun verzekeraar geen contract heft moeten dat dan zelf betalen of zich daarvoor aanvullend verzekeren.

De NVVP vreest dat vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten zonder contract van de verzekeraars hun praktijk wel kunnen sluiten. Volgens de NVVP krijgen zij dit jaar nog zestig procent betaald van het tarief waarvoor de verzekeraars behandelaars contracteren. Vorig jaar was dat nog 80 procent.

Tandartszorg

De vereniging vreest dat van enkele honderden vrijgevestigde therapeuten de contracten met verzekeraars niet verlengd worden. Volgens de NVVP krijgen de verzekeraars veel te macht. Zorgaanbieders kunnen alleen maar akkoord gaan met de aangeboden contracten, omdat ze anders helemaal geen contract krijgen.

Bij de vrije keuze van tandartsen geldt precies hetzelfde. De verzekeraars hebben nu maar met een klein aantal tandartsen een contract. Negentig procent van de tandartsen heeft geen contract. De mondzorg voor kinderen tot 18 jaar valt onder de basisverzekering, de rest van de tandartszorg valt onder de aanvullende verzekeringen.

STER Reclame