Geen koploper onder 'papabili'

Aangepast

Direct nadat paus Benedictus had aangekondigd terug te zullen treden, begon het gespeculeer over zijn opvolging. Er is geen duidelijke koploper onder de 'papabili', de mannen die gezien worden als de grootste kanshebbers.

De eisen waaraan een paus moet voldoen zijn simpel: iedere gedoopte, katholieke man kan het in principe worden. Toch is het sinds 1378 niet meer voorgekomen dat er geen kardinaal werd gekozen als opvolger. Bovendien werden er eeuwenlang alleen maar Italianen gekozen, maar na een paus uit Polen en een uit Duitsland is het zeker niet vanzelfsprekend meer dat het een Italiaan wordt.

Conservatief

Vaticaankenners vragen zich af of het niet eens tijd wordt voor een paus uit Zuid-Amerika, waar ruim 40 procent van de katholieken woont. Probleem is dat buitenproportioneel veel van de kardinalen die de nieuwe paus zullen kiezen uit Europa komen: slechts een kwart van de gelovigen is Europees, maar niet minder dan de helft van de kardinalen komt uit Europa.

Als het conclaaf voor een Zuid-Amerikaanse paus gaat, maakt Odilo Scherer (63) een goede kans, de aartsbisschop van Sao Paolo, het grootste bisdom in het grootste katholieke land, Brazilië. Hij wordt in zijn land een conservatief genoemd, maar geldt in de rest van de wereld als gematigd.

Denkbeelden

Leonardo Sandri (69) zou een mooie tussenoplossing zijn: een Argentijn met Italiaanse ouders. Hij werkte lange tijd als chef-staf in het Vaticaan, het op twee na belangrijkste ambt binnen de kerk. Probleem voor hem is dat hij tegenwoordig een minder machtige positie bekleedt en bovendien weinig pastorale ervaring heeft opgedaan.

Er worden ook kandidaten uit Noord-Amerika genoemd. Timothy Dolan (62) werd als aartsbisschop van New York het Amerikaanse gezicht van de Rooms-Katholieke Kerk. Hij combineert een moderne, lossere stijl met traditionele denkbeelden. Probleem voor hem is dat veel kardinalen liever geen paus uit de supermacht VS willen.

Begrip

Zijn Canadese geloofsgenoot Marc Ouellet (68) lijkt daarom een betere kans te maken. Hij is als prefect van de Congregatie voor de Bisschoppen een goede bekende van de machtige Curie, het bestuursorgaan van het Vaticaan. Hij zei eens dat de gedachte om paus te worden "een nachtmerrie" zou zijn, maar een beetje tegenzin doet het altijd goed bij collega's.

Een andere opvallende keuze zou Peter Turkson (64) uit Ghana zijn. Hij zou de eerste zwarte paus kunnen worden en de eerste die in Afrika is geboren sinds de begintijd van de katholieke kerk. Turkson leidt momenteel de Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede en is dus bekend met Rome.

Verder zijn er meer traditionele keuzes mogelijk. Als bisschop van Milaan geldt Angelo Scola als kandidaat, omdat die positie in het verleden vaker een springplank was voor het pausschap. Scola is bovendien een interessante keuze omdat hij een stichting leidt die begrip wil kweken tussen christenen en moslims.

Witte rook

Christoph Schönborn, aartsbisschop van Wenen, staat eveneens op alle lijstjes. Dat is niet alleen omdat hij een oud-leerling en vriend van Benedictus is, maar ook omdat onder zijn leiding de catechismus werd herzien in de jaren 90.

Hoewel iedereen nu dus speculeert over wie wel en wie niet 'papabile' is, is één ding duidelijk: de lijstjes die momenteel circuleren zullen tussen nu en de daadwerkelijke verkiezing ongetwijfeld nog worden aangepast. Pas als er witte rook boven het Sint-Pietersplein verschijnt, zal er duidelijkheid zijn.

STER Reclame