De Tweede Kamer twijfelt aan het nut van de Benelux Unie. Dat meldt Nieuwsuur. Uit een rapport van het ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt dat de resultaten van de Benelux Unie gering zijn.

Regeringspartij VVD betwijfelt of de organisatie nog nut heeft en wil daarover in debat met minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. PVV, SP en de ChristenUnie willen volgens Nieuwsuur al van de Benelux Unie af.

Benelux Unie

Nederland, België en Luxemburg vormen samen de Benelux Unie. In 2008 sloten de landen een nieuw contract als opvolger van het verdrag van de Benelux Economische Unie, dat in 1960 in werking trad.

Het Secretariaat-Generaal zetelt in Brussel en heeft 51 medewerkers. Ook is er het Benelux-parlement, waarin parlementariërs uit de drie landen zitting hebben. De kosten voor Nederland bedragen vier á vijf miljoen euro per jaar.

'Weinig samenhang'

Volgens onderzoek van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de maatschappelijke effecten van de samenwerking "meestal indirect en bescheiden". Ook is er "weinig beleidsinhoudelijke focus en samenhang".

Een Kamermeerderheid van VVD, SP, PVV en ChristenUnie vindt dat het Benelux-parlement geen toegevoegde waarde heeft en dus moet worden opgeheven.

Verbetering

Secretaris-generaal van de Benelux Unie Jan van Laarhoven vindt dat het evaluatierapport te vroeg na de verdragswijziging komt. Hij noemt de kritiek op het gebrek aan resultaat onterecht. Volgens Van Laarhoven is er zeker op de gebieden van de energievoorziening, fiscale fraude, natuurbeheer en vele andere terreinen veel bereikt.

Minister Timmermans is geen voorstander van opheffing van de Benelux Unie. Hij vindt wel dat er veel verbeterd kan en moet worden. Zo moet de organisatie volgens hem stroomlijnen en zich concentreren op kerntaken en resultaten.

STER reclame