Minister Stef Blok van Wonen heeft in de Tweede Kamer toegezegd dat hij gaat onderzoeken of het mogelijk is om huren te verlagen als het inkomen van huurders terugloopt. Dat deed hij in het debat over de woningmarkt.

PvdA, SP, CDA, GroenLinks en de ChristenUnie hadden de minister daarom gevraagd. De partijen willen dat mensen in een sociale huurwoning die bijvoorbeeld door het verlies van hun baan met een inkomensdaling worden geconfronteerd, minder huur hoeven te betalen .

Volgens Blok zitten daar nogal wat haken en ogen aan. Zo zouden woningcorporaties dan niet zeker zijn van vaste inkomsten, waardoor ze mogelijk minder durven te investeren.

Scheefwonen

Het kabinet wil dat mensen met een hoger inkomen meer gaan betalen voor hun sociale huurwoning. Op die manier moet het scheefwonen worden tegengegaan, de hogere huren zouden mensen moeten verleiden een woning te gaan kopen.

Een deel van de kamer vindt dat dan ook huurverlagingen mogelijk moeten worden.

De minister benadrukte "serieus te kijken'' naar het voorstel.

STER reclame