De Raad van State heeft kritiek op plannen van het kabinet voor de kinderopvang. Minister Asscher van Sociale Zaken wil de kwaliteit van de organisaties in die sector verbeteren. Een van de maatregelen die hij voorstelt is het continu screenen van medewerkers. Directe aanleiding voor het plan zijn aanbevelingen na de Amsterdamse zedenzaak.

Als iemand in de kinderopvang wil werken, moet hij een verklaring omtrent het gedrag hebben. Asscher wil dat daarnaast elke maand in de justitiële gegevens wordt gecontroleerd of de medewerkers worden verdacht van gewelds- of zedendelicten.

Privacy

De Raad van State vindt dat te ver gaan. De Raad erkent de noodzaak van het verscherpen van het toezicht. "Maar met meer toezicht is het niet mogelijk om elk risico uit te sluiten; bovendien is continue screening een vergaande inbreuk op de privacy van deze mensen, zonder dat er enige verdenking is", zegt de Raad.

Volgens het advies moet het kabinet beter motiveren waarom het deze maateregel neemt en moet het alternatieven bekijken die minder ver gaan.

STER reclame