De Landelijke Huisartsen Vereniging staat achter de invoering van het nieuwe elektronisch patiëntendossier. Op een bijeenkomst in Utrecht stemden 16 van de 23 afdelingen voor. Twee afdelingen onthielden zich van stemming.

De LHV, met 11.500 leden de grootste vereniging van huisartsen, heeft de afgelopen maanden een rondgang gemaakt door het land. Huisartsen konden vragen stellen over het nieuwe elektronische patiëntendossier.

Voorzitter Van Eijck had na die rondgang al de indruk dat de meeste leden positief zijn over het nieuwe epd. De vernieuwde versie van het epd, dat Landelijk Schakelpunt heet, is op 1 januari in gebruik genomen.

Toestemming

Huisartsen mogen zelf weten of ze eraan meedoen. Verder worden alleen gegevens van patiënten opgenomen die daarvoor expliciet toestemming geven.

In de oude versie, die in april 2011 door de Eerste Kamer werd afgewezen, was dat omgekeerd: alle patiënten zouden meedoen tenzij ze bezwaar aantekenden.

In het vernieuwde epd zitten nu ongeveer 400.000 dossiers. Elke patiënt die nu bij de huisarts komt, krijgt de vraag of zijn dossier het nieuwe epd in mag.

Beroepsgeheim

Gisteren kondigde de veel kleinere Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (650 leden) aan naar de rechter te stappen.

Die vereniging vindt dat het systeem niet strookt met het beroepsgeheim en dat de patiëntgegevens niet goed beschermd zijn, waardoor die in verkeerde handen kunnen vallen.

STER reclame