NOS NieuwsAangepast

Citotoets weer van start

Zo'n 165.000 leerlingen in groep acht van het basisonderwijs beginnen vandaag aan de Citotoets. Op basis van deze eindtoets en het advies van de school wordt bekeken welke vorm van vervolgonderwijs geschikt is voor de kinderen. De Citotoets duurt drie dagen.

Nieuw dit jaar is dat kinderen van wie wordt ingeschat dat ze uitkomen op de laagste twee vmbo-niveaus een zogeheten 'Eindtoets Niveau' kunnen maken. Tot nu toe was die alleen bestemd voor kinderen met een leerachterstand.

Ongeveer 25.000 kinderen doen deze test. Zij scoren over het algemeen wat lager op taal en rekenen. Het Cito wil hiermee voorkomen dat kinderen gedemotiveerd raken door de toets. Niet alle scholen bieden deze niveautoets aan.

Marktplaats

Vorige week ontstond opschudding toen bekend werd dat de opgaven van de Citotoets op Marktplaats te koop waren aangeboden. Het Cito besloot de toets toch ongewijzigd af te nemen, omdat er geen aanwijzingen zijn dat de opgaven op grote schaal zijn verspreid.

Daarnaast is de Citotoets bedoeld om het niveau van een kind te bepalen. Het is geen eindtoets, zoals het centraal schriftelijk eindexamen op de middelbare school. Fraude met de Citotoets is niet in het belang van het kind. Het zou ertoe kunnen leiden dat een kind op een school terechtkomt waar het de leerstof niet aankan.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl