De Vereniging van Effectenbezitters, de VEB, kan formeel geen procedure starten bij de Ondernemingskamer om wanbeleid vast te stellen bij SNS Reaal. Zo'n procedure kan alleen worden aangespannen door aandeelhouders.

Maar omdat minister Dijsselbloem alle aandelen heeft onteigend, zijn de leden van de VEB geen aandeelhouder meer van SNS Reaal. In een brief (pdf) aan minister Dijsselbloem vraagt de VEB om deze 'juridische complicatie' weg te nemen.

Interventiewet

De VEB wil dat de Ondernemingskamer onderzoekt of er sprake was van wanbeleid, om vervolgens via de civiele rechter schadevergoeding te eisen van de voormalige bestuurders en commissarissen van SNS.

De VEB noemt het een "ongewenst en vermoedelijk ook niet voorzien effect" van de Interventiewet dat gedupeerde beleggers geen enquêteverzoek zouden kunnen indienen naar mogelijk wanbeleid bij SNS Reaal. De VEB vraagt de minister om een volmacht om toch te kunnen procederen.

Juridische stappen

De VEB kondigde vrijdag meteen al juridische stappen aan tegen de Staat om de onteigening ongedaan te maken. De aandeelhouders willen in ieder geval een vergoeding voor de aandelen ontvangen. Die procedure kan de VEB wel doorzetten.

De Stichting SNS Beheer is het zwaarst gedupeerd, ze is door de nationalisatie van SNS Reaal 1,1 miljard euro kwijt en onderzoekt nog of ze zich aansluit bij het proces tegen de onteigening.

Vakbondsverleden

De Stichting is een erfenis uit het vakbondsverleden van SNS. Ze werd na de fusie van verschillende ideële spaarbanken in 1987 opgericht om de winst van de gefuseerde spaarbanken ten goede te laten komen aan de culturele verheffing van de arbeidersklasse. De Stichting bezat tot vrijdag nog altijd de helft van de aandelen van SNS Reaal en had SNS in 2008 bovendien 500 miljoen euro geleend toen de bank moest aankloppen voor staatssteun.

De Stichting heeft vorig jaar 14 miljoen euro beschikbaar gesteld voor culturele en maatschappelijke doeleinden. Het verlies van de aandelen heeft op korte termijn geen gevolgen voor de steun aan culturele en maatschappelijke instellingen, schrijft de Stichting in een persbericht.

STER reclame