Het is niet voor het eerst dat de overheid een bank te hulp moet schieten met belastinggeld. In 2008 en 2009 moest de Staat ook de portemonnee trekken. Een overzicht.

Op 3 oktober 2008 koopt de staat Fortis Bank Nederland, ABN Amro Nederland en de Nederlandse verzekeringsactiviteiten van Fortis voor 16,8 miljard euro.

Op 9 oktober 2008 stelt de staat 20 miljard euro staatssteun beschikbaar voor banken en verzekeraars. ING leent 10 miljard, Aegon 3 miljard en SNS 750 miljoen. Het grootste deel van deze bedragen is inmiddels terugbetaald. Alleen het bedrag dat SNS heeft geleend, is door boetes en premies opgelopen naar 848 miljoen euro. Die schuld wordt, vanwege de nationalisatie, niet meer terugbetaald.

Op 23 oktober 2008 wordt een garantieregeling voor banken in het leven geroepen. Die houdt in dat de overheid tegen betaling garant staat voor onderlinge leningen tussen de banken. LeasePlan was de eerste die van deze regeling gebruik maakte. Uiteindelijk is in totaal voor 50 miljard euro aan garanties verleend.

Op 26 januari 2009 krijgt ING voor de tweede keer staatssteun. De overheid geeft een garantie af voor 80 procent van de Amerikaanse 'rommelhypotheken' van de bank. Hiermee zou een bedrag van 22 miljard euro gemoeid zijn.

Op 1 februari 2013 wordt SNS Reaal genationaliseerd. Die operatie kost de overheid 3,7 miljard euro.

STER reclame