Als er zwaardere aardbevingen komen als gevolg van gaswinning, is de kans groot dat de dijken van het Eemskanaal in Groningen bezwijken. Verzwaring is noodzakelijk, zegt dijkgraaf Bert Middel van het waterschap Noorderzijlvest.

Middel schetste voor de KRO-radio een scenario waarbij er door een aardbeving dijkdoorbraken kunnen ontstaan die een groot deel van Groningen onder water zetten. Ook Slochteren, waar veel aardgas gewonnen wordt, kan dan onder water komen te staan.

Nationaal probleem

Daarmee is er een nationaal probleem, aldus Middel. Hij ziet uit naar vervolgonderzoek van de provincie, maar zegt ook dat er sowieso extra geld nodig is voor dijkverzwaringen. Hij vindt dat het Rijk moet meebetalen en ook de NAM.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij is een joint-venture van Shell en Esso, en Middel vindt dat ze genoeg aan de gaswinning verdienen om ook mee te betalen aan de dijkverzwaring.

Minister Kamp maakte vorige week vrijdag bekend dat uit nieuw onderzoek is gebleken dat door gaswinning aardbevingen mogelijk zijn van 4 tot 5 op de schaal van Richter.

STER reclame