Ander predikaat oorlogsschepen

time icon Aangepast

De oorlogsschepen van de Nederlandse marine worden met ingang van 30 april aangeduid als 'Zijner Majesteits'. Dat is het gevolg van de aanstaande troonswisseling.

In de afgelopen jaren waarin een koningin staatshoofd was, hadden alle oorlogsschepen het predikaat 'Harer Majesteits'. Door zo'n predikaat kan een schip worden toegevoegd aan de oorlogsvloot, en worden ingezet voor militaire operaties.

De marineschepen hoeven door de wijziging niet overgeschilderd te worden, zegt een woordvoerster van Defensie. Dat is niet nodig omdat het predikaat niet op de buitenkant van de schepen staat. Alleen op een plaquette ter hoogte van de midscheeps is het predikaat in gouden letters aangebracht.

De nieuwe aanduiding van de schepen gaat in op het moment dat Willem-Alexander koning wordt.

Deze maand kwam de Hr. Ms. Friesland in dienst, het laatste schip onder 'Beatrix'. Op 23 augustus wordt de 'Zeeland' in de vaart genomen. Dat wordt het eerste schip dat van begin af aan het predikaat Zr Ms zal voeren.

STER Reclame