Alle ochtendkranten hebben pagina's extra over het aftreden van koningin Beatrix. Alle voorpagina's zijn volledig vrijgemaakt voor het nieuws. De kranten zijn unaniem lovend over de regeerperiode van de vorstin.

De Volkskrant heeft op zijn voorpagina een fotocompilatie van 33 jaar Beatrix. Trouw en AD gebruiken nagenoeg dezelfde foto uit de tv-toespraak van gisteravond en De Telegraaf heeft een foto over de heel voorpagina: "Dank U wel, Majesteit", schrijft de krant in grote letters boven de foto van een lachende koningin.

In de commentaren van de grote kranten wordt lovend geschreven over Beatrix. Volgens de Volkskrant groeide de koningin in 33 jaar meer en meer uit tot een moeder des vaderlands, een verbindende factor in een samenleving die op andere fronten aan samenhang verliest. De krant schrijft: "Als Willem-Alexander over pakweg 30 jaar met evenveel voldoening op zijn regeerperiode kan terugkijken als Beatrix nu, mag hij meer dan tevreden zijn."

Vlees en bloed

Volgens De Telegraaf is Beatrix erin geslaagd om de status van perfecte koningin te bereiken. Ze heeft vele keren getoond dat ze een mens van vlees en bloed is en dat ze Nederlanders in nood en nabestaanden van rampen en geweld onvoorwaardelijk steunt, schrijft de krant.

In het commentaar blikt de krant ook vooruit op de periode van koning Willem-Alexander. De Telegraaf vindt dat de nieuwe koning een stabiele en eensgezinde natie verdient. "Juist op dit moment doen politieke partijen er goed aan om niet langer twijfel te zaaien over de plek van de koning in ons staatsbestel."

Ruimte

Ook Trouw sluit zich daarbij aan. "Het is wijs het nieuwe staatshoofd enige ruimte te geven", schrijft de krant. Volgens Trouw heeft de beslissing gisteren van Beatrix ook te maken gehad met de situatie in Groot-Brittannië. Prins Charles, de Britse troonopvolger, maakt daar al jaren een tragische indruk en dat heeft Beatrix haar zoon niet willen aandoen, schrijft de krant.

Het AD schrijft over de dagen dat ons bloed oranje kleurt. Een vrouw met een sterk karakter en een ijzeren plichtsbesef. "Daarmee kan koningin Beatrix straks terugkijken op een prachtig koningschap dat een voorbeeld is voor elk vorstenhuis."

STER reclame