Voordat Máxima Willem-Alexander leerde kennen was zij al jaren werkzaam in de financiële wereld, onder andere in New York en Berlijn. Sinds zij de vrouw van Willem-Alexander is, vervult ze verschillende maatschappelijke functies. Daarnaast vertegenwoordigt ze met prins Willem-Alexander het Koninklijk Huis bij officiële gelegenheden.

Van september 2003 tot en met de zomer van 2005 was Máxima lid van de commissie Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheden (PaVEM). Deze commissie adviseerde de regering op het gebied van integratie van minderheden, met als doel allochtone vrouwen uit hun isolement halen en mee te laten doen in de maatschappij.

Mede dankzij de deelname van Máxima wist de commissie, die in de volksmond ook wel naar de prinses werd genoemd (commissie-Máxima), veelvuldig de publiciteit te halen. In elk verslag werd wel melding gemaakt van haar voorbeeldfunctie, als Argentijnse die in no time onze taal sprak en de Nederlandse nationaliteit verwierf.

'Excuus-allochtoon'

De commissie PaVEM kwam echter enkele malen negatief in het nieuws, onder andere over de naturalisatie van Máxima zelf, die volgens sommige media niet volgens de regels verlopen zou zijn. Doordat enkele allochtone vrouwen uit de commissie stapten, kreeg PaVEM een slechte naam. De vrouwen beweerden als 'excuus allochtoon' te worden gebruikt en weinig inspraak te hebben.

Toch kwam de commissie ook met belangrijke adviezen. Uit het eindrapport dat in 2005 gepresenteerd werd, kwam de uitkomst dat 24.000 allochtone vrouwen met een taalachterstand taalles aangeboden moeten krijgen, om versneld een inburgeringscursus te kunnen volgen. De lessen zijn daarna in de zes grootste steden begonnen, waar 45 procent van de doelgroep woont. Andere plaatsen volgden.

Microfinanciering

Prinses Máxima is erg begaan met het lot van zwakkeren van de maatschappij. Als lid van de Verenigde Naties maakt zij in 2005 deel uit van de Groep van Adviseurs voor het Internationale Jaar van het Microkrediet 2005. De adviseurs kwamen in 2005 meerdere malen bij elkaar. Daar bespraken zij de voortgang van de universele toegang tot financiële diensten. De prinses mag voor de VN in 2005 werkbezoeken afleggen aan Uganda en Kenia. Daar maakt ze kennis met armen die leningen krijgen om een eigen zaak te beginnen. Later dat jaar bezoekt ze in dat kader ook Brazilië en Argentinië.

In 2006 neemt prinses Máxima zitting in de Adviseursgroep van de Verenigde Naties voor een Toegankelijke Financiële Sector. Deze adviseursgroep gaat verder met de resultaten van het Internationale Jaar van het Microkrediet in 2005. Naast microkrediet richt de Adviesgroep zich op een bredere toegang tot alle financiële diensten voor kleine ondernemers. Prinses Máxima wordt in 2009 benoemd tot 'Secretary-General's Special Advocate for Inclusive Finance for Development'. Naast het adviseren van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, zet zij zich wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken.

Niet alleen in het buitenland, ook in Nederland is prinses Máxima actief op het gebied van microfinanciering. Ze is lid van de Raad voor Microfinanciering die in januari 2007 is opgericht door het ministerie van Economische Zaken. In september 2010 wordt Máxima erevoorzitter van CentiQ. Deze is een wijzer van geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën. Máxima opent in 2010 als erevoorzitter 'De Week van het Geld', om kinderen bewuster met geld om te laten gaan.

Opspraak

Een toespraak van prinses Máxima voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in september 2007 veroorzaakt veel beroering. De prinses houdt een inleiding bij de presentatie van het rapport 'Identificatie met Nederland', van de WRR. Daarin zegt Máxima dat ze in zeven jaar de Nederlandse identiteit niet heeft kunnen vinden. "De Nederlander bestaat niet", zegt de prinses in haar toespraak.

Haar optreden oogst veel kritiek. Sommigen vinden dat een lid van het Koninklijk Huis zich niet mag mengen in een politiek gevoelige discussie. PVV-leider Wilders noemt de toespraak 'goedbedoelde politiek correcte prietpraat'. Dit is voor het eerst dat er kritiek komt op het optreden van prinses Máxima. Zelf is ze geschrokken en later neemt ze wat van haar woorden terug. Aan de pers laat ze weten dat ze het anders bedoeld had en dat haar woorden een eigen leven zijn gaan leiden.

Oranje Fonds

Prinses Máxima is beschermvrouwe van het Oranje Fonds, met prins Willem-Alexander, die beschermheer is. Het Oranje Fonds werd op 2 februari 2002 als nationaal huwelijkscadeau aangeboden aan de prins en prinses. Het fonds zet zich in voor het maatschappelijk welzijn en de sociale cohesie in Nederland.

Als beschermvrouwe bezoekt Máxima vele projecten en conferenties georganiseerd door het Oranje Fonds. Ieder jaar in mei reikt Máxima of Willem-Alexander de Appeltjes van Oranje uit. Dit zijn prijzen voor bijzondere, innovatieve of succesvolle projecten op sociaal gebied. In 2007, vijf jaar na oprichting van het fonds, bieden Máxima en Willem-Alexander een Oranje Fonds jubileumboek aan koningin Beatrix aan.

STER reclame