Timmermans wil toenadering Cuba

time icon Aangepast

Op een top in Santiago de Chile heeft minister Timmermans een gesprek gevoerd met de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Rodriguez. De ministers spraken af binnenkort verder te praten om de banden tussen hun landen aan te halen.

Er is op dit moment nog weinig contact op officieel niveau tussen Nederland en Cuba.

"In het land vinden hervormingen plaats, en ook de EU-Cuba-relatie is in beweging. Dat is niet alleen voor Nederland van belang, maar ook voor de Caribische landen van het Koninkrijk", zei Timmermans na de ontmoeting. "Over een aantal zaken zijn we het niet eens, maar we willen wel intensievere samenwerking", zei de minister.

Hervormingen

"Zowel de landen van de EU als Cuba hebben baat bij nauwere contacten en samenwerking, ook om het Cubaanse proces van hervormingen aan te moedigen. De komende maanden zal gekeken worden hoe de dialoog en de samenwerking verder vorm te geven."

Timmermans wil graag met Cuba praten over onder meer mensenrechten, landbouw, water en cultuur.

In Santiago de Chile zijn alle Europese, Latijns-Amerikaanse en Caribische landen twee dagen bij elkaar om te praten over investeren in duurzame ontwikkeling.

STER Reclame