CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt heeft de Raad van Europa gevraagd te onderzoeken of gegevens over veroordeelde artsen door de lidstaten kunnen worden uitgewisseld. Hij vindt uitwisseling binnen alleen de EU te beperkt: "Artsen vluchten overal heen."

Het uitwisselen van gegevens over slecht functionerende artsen is actueel door de kwestie van Twentse neuroloog Jansen Steur, die ondanks een beroepsverbod in Nederland in diverse Duitse klinieken aan de slag kon.

In EU-verband wordt ook al gesproken over uitwisseling van gegevens. "Maar ik moet nog zien hoe ver men daar komt", zegt Omtzigt. "Ik verwacht dat het dan alleen om informatie over strafrechtelijke veroordelingen gaat, terwijl ik ook uitspraken in het tuchtrecht wil meenemen."

Ook niet-EU-landen

Bovendien is de EU voor Omtzigt te klein. Hij verwacht dat veel veroordeelde artsen in de toekomst bijvoorbeeld in Turkije gaan werken, dat geen lid is van de EU maar wel van de Raad van Europa.

De Raad van Europa is een samenwerkingsverband van alle 27 EU-lidstaten en twintig andere Europese landen. Via verdragen maken de lidstaten onderlinge afspraken. Het verzoek van Omtzigt wordt gesteund door veertig parlementariërs uit negentien landen, waaronder de niet-EU-landen Zwitserland, Noorwegen, Rusland, Oekraïne, Azerbeidzjan, Servië en Turkije.

Tuchtrecht

Het onderzoek van de Raad van Europa wordt volgens Omtzigt een ingewikkelde klus. Lang niet alle landen hebben een systeem van tuchtrecht en er spelen privacykwesties, omdat de registers in veel landen niet openbaar zijn.

Daarnaast verschillen de medisch-ethische opvattingen per land. In sommige landen kunnen artsen veroordeeld worden omdat ze abortus of euthanasie toepassen, terwijl ze hier niet strafbaar zijn. "Ik vind dat landen in elk geval moeten kunnen kennisnemen van alle veroordelingen", zegt Omtzigt.

Hij verwacht dat de Raad van Europa uiterlijk in maart een besluit neemt over het onderzoek. Als dat er komt, staat daarvoor een maximale termijn van twee jaar, maar in de praktijk worden zulke onderzoeken volgens Omtzigt vaak veel sneller afgerond.

STER reclame