PVV-leider Wilders roept de PvdA op samen een referendum over Europa mogelijk te maken. Volgens Wilders zou eventueel ook de SP zich daarbij kunnen aansluiten.

De PVV ziet niets in de Europese Unie en is al langer voorstander van een referendum over uittreding van Nederland. Gisteren kondigde de Britse premier Cameron een volksraadpleging aan over het Britse lidmaatschap.

Initiatiefwet

PvdA-leider Samsom zei gisteravond dat hij een referendum in Nederland over Europa wel zou aandurven. Hij verwacht dat de Nederlanders in de EU willen blijven.

Wilders wil nu samen met de PvdA een initiatiefwet maken, waardoor het mogelijk wordt een EU-referendum te houden. De PVV-leider voegde eraan toe dat zijn partij zich bij de uitslag van het referendum zal neerleggen, ook als de meerderheid ja zegt tegen Europa.

Europese verkiezingen

In een reactie op de oproep van Wilders zegt Samsom dat hij niet van plan is nu samen met de PVV een referendum over Europa op touw te zetten. Hij vindt de Europese verkiezingen van volgend jaar een betere manier om over de toekomst van Europa te praten. "Dan gaat het niet alleen om de platte vraag: in of uit de EU?" aldus Samsom.

Hij wijst erop dat er al een tijd een initiatiefvoorstel bij de Kamer ligt om een raadgevend referendum in te voeren. Dat voorstel is medeondertekend door de PvdA. "Als dat voorstel het haalt, kan over elk onderwerp een referendum worden gehouden", zegt Samsom.

Roemer

De SP zou een concreet plan voor een referendum over de EU wel steunen. Maar partijleider Roemer moet nog zien dat de PvdA dat ook doet.

STER reclame