NOS Nieuws Binnenland Aangepast

Psychiaters: CVZ-plan schadelijk

Door redacteur gezondheidszorg Rinke van den Brink

Een groep hoogleraren in de psychiatrie keert zich in een brief in felle bewoordingen tegen het conceptadvies van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) over de geestelijke gezondheidszorg. De brief is in het bezit van de NOS. Volgens de hoogleraren zijn de plannen uit het conceptrapport "schadelijk voor de publieke gezondheid en de belangen van grote groepen patiënten".

Het CVZ stelt in zijn conceptadvies (.pdf) voor om de behandeling van psychische klachten niet langer meer door de basisverzekering te laten vergoeden. Daardoor zouden bijvoorbeeld kinderen die seksueel misbruikt zijn, mishandeld of verwaarloosd zijn niet meer in aanmerking komen voor psychische zorg die door de basisverzekering betaald wordt.

'Maatschappelijke schade'

Patiënten met een chronische psychische ziekte zoals een autistische stoornis, Asperger of Gilles de la Tourette zouden nog maar één jaar zorg van een psycholoog of psychiater vergoed krijgen. De lijst (.pdf) met stoornissen die niet meer vergoed zouden worden is nog veel langer.

"Het uitvoeren van deze voorstellen zal tot veel maatschappelijke schade leiden. Zij zullen bovendien bijdragen tot ongewenste en slecht gefundeerde verschillen in toegang tot zorg tussen verschillende groepen patiënten", zo staat in de brief van de hoogleraren.

Delier

De behandeling van psychische ziekten die volgens het CVZ het gevolg zijn van lichamelijke oorzaken, zouden in het vervolg uit het ziekenhuisbudget betaald moeten worden. Dat geldt dan bijvoorbeeld voor de behandeling van de ernstige psychische stoornis delier en voor dementie.

Over het uit het pakket halen van de behandeling van delier zeggen de psychiaters in hun brief: "Uitsluiten van het delier als ernstig psychiatrisch ziektebeeld omdat hier meestal lichamelijke oorzaken op de voorgrond staan, is naar onze mening fundamenteel onjuist en zal voor patiënten en zorginstellingen gevaarlijke situaties opleveren".

'Gevaarlijke hoogmoed'

De psychiaters wijzen er verder op dat Nederland met het conceptadvies van het CVZ zou afwijken van wereldwijd geldende standaarden voor de classificering van lichamelijke en psychische ziektebeelden. "Het zou van een gevaarlijke hoogmoed getuigen als wij in Nederland het beter weten dan de rest van de wereld."

Overigens onderschrijven de psychiaters wel de noodzaak om te bezuinigen. Daarom hebben ze met de rest van GGZ Nederland en de minister op 18 juni 2012 een akkoord gesloten. Daarin is afgesproken de groei van de uitgaven te beperken tot 2,5 procent. De ggz-organisaties hebben in dit akkoord beloofd mee te werken aan een aantal maatregelen om de efficiëntie te vergroten en de kosten terug te dringen.

Marktwerking

In hun brief aan het CVZ dringen de psychiaters aan op een onderzoek naar de reden van de stijging in de uitgaven. Ze wijzen onder meer op de effecten van de ingevoerde marktwerking.

Er zijn sindsdien veel nieuwe zorgverleners bijgekomen die vooral lichtere klachten behandelen. Het was ook de bedoeling van de invoering van die marktwerking dat het makkelijker zou worden om op de markt toe te treden. Bovendien, schrijven de psychiaters, heeft de minister ook gevraagd om meer psychische zorg, om zo de wachtlijsten in de jeugd-ggz weg te werken.

STER reclame