Zijn naam circuleerde al enige tijd en hij was de enige kandidaat, maar sinds vanavond is het officieel: Jeroen Dijsselbloem is de nieuwe voorzitter van de eurogroep. Hij is nog geen drie maanden minister van Financiën en nu al de man die de invloedrijke vergadering van al zijn Europese collega's in de eurozone gaat leiden.

In Brussel was hij tot voor kort nog een grote onbekende. Bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen stond hij vijfde op de kandidatenlijst van de PvdA. Hij kreeg maar 4336 voorkeursstemmen.

Jeroen René Victor Anton Dijsselbloem (29-03-1966) is geboren in Eindhoven. Zijn vader was leraar Engels en zijn moeder lerares op een basisschool.

Dijsselbloem loopt al bijna 20 jaar rond in Den Haag. Na zijn studie landbouweconomie in Wageningen werd hij in 1993 beleidsmedewerker van de PvdA-fractie. Daarna werkte hij op het ministerie van Landbouw als politiek medewerker van minister Van Aartsen en in 2000 kwam hij voor de PvdA in de Tweede Kamer.

Rechtervleugel

In zijn 12 jaar als Kamerlid deed hij veel ervaring op op beleidsterreinen als verkeer, ruimtelijke ordening, financiën, veiligheid, integratie, jeugdzorg en onderwijs. Dijsselbloem behoort tot de rechtervleugel van zijn partij. Zo pleitte hij voor een buurtverbod voor Marokkaanse probleemjongeren.

PvdA-leider Samsom vroeg hem als secondant bij de onderhandelingen over het regeerakkoord Rutte-II. Sinds november vorig jaar is hij minister van Financiën in het huidige kabinet van VVD en PvdA.

Engel van het Jaar

Dijsselbloem komt uit een rooms-katholiek nest, maar zegt dat hij niet gelovig is. Toch werd er in de tijd van het kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie wel eens gegrapt dat hij eigenlijk het zevende Kamerlid van de ChristenUnie was.

Die partij riep hem in 2007 uit tot Engel van het Jaar omdat hij zich sterk zou laten leiden door bijbelse normen en waarden. Zo pleitte hij voor een verbod op gewelddadige videospellen als Manhunt 2 en keerde hij zich tegen de "pornografisering van de publieke ruimte" en "ranzige" videoclips op tv.

Salsadansen

Volgens PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester kan Dijsselbloem goed salsadansen, houdt hij van een feestje en is hij fan van de televisieserie Gooische Vrouwen.

Jeroen Dijsselbloem woont samen in Wageningen en heeft een zoon en een dochter.

STER reclame