De onderhandelingen tussen de Colombiaanse regering en de guerrillabeweging FARC moeten snel tot resultaat leiden. Dat heeft de regering laten weten voor het begin van de derde gespreksronde in de Cubaanse hoofdstad Havana.

De onderhandelaar van de regering roept de FARC op constructief mee te werken. De gesprekken zijn in november begonnen en gaan tot nu toe vooral over landbouwhervormingen, een heikel punt op de agenda.

Volgens analisten dringt vooral de Colombiaanse president Santos aan op een snel resultaat, omdat dat zijn kans op herverkiezing later dit jaar vergroot.

Bestand

De FARC heeft in november een eenzijdig bestand afgekondigd, maar blijft volgens de minister van Defensie geweld plegen. De minister beschuldigt de FARC ervan misdadigers van buiten de beweging in te huren.

Vorige week liet de rebellenbeweging weten dat ze het eenzijdig afgekondigde bestand niet zal verlengen, maar wel te voelen voor een gezamenlijke wapenstilstand met de regering.

Het vredesoverleg moet een eind maken aan het conflict in Colombia dat al zo'n vijftig jaar duurt.

STER reclame