Dijk Eemskanaal nog niet veilig

time icon Aangepast

Een jaar na de dreigende dijkdoorbraak bij Woltersum in Groningen, blijkt de dijk langs het Eemskanaal nog niet helemaal waterdicht. Er zijn na Kerst tussen Woltersum en Garmerwolde twee plekken gevonden waar nieuw aangebrachte klei is weggespoeld.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft het afgelopen jaar gewerkt aan het verstevigen van de dijk en er zijn nieuwe damwanden aangebracht. Op twee plaatsen waar nog geen nieuwe damwand is aangebracht, maar wel een kleilaag, zijn zwakke plekken ontdekt. Die zijn zo'n 50 bij 40 centimeter groot.

Geen dreiging

Op 6 januari vorig jaar werden ruim 800 mensen geƫvacueerd vanwege een dreigende dijkdoorbraak. Onder de evacuƩs waren alle 300 inwoners van Woltersum.

Het waterschap zegt dat er nu geen dreigende situatie is en dat de zwakke plekken niet ter hoogte van Woltersum zelf zitten. De schade wordt zo snel mogelijk hersteld.

STER Reclame