NOS NieuwsAangepast

Minder onderhoud aan huurhuizen

Door Jikke Zijlstra en Gert-Jan Dennekamp

Ruim 20.000 huurhuizen worden de komende jaren minder grondig onderhouden. Ook krijgen veel huurders later dan gepland of helemaal geen dubbel glas of extra isolatie. Tegelijkertijd zal driekwart van de huurders wel meer huur moeten betalen.

Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs ruim 150 corporaties die samen een miljoen sociale huurwoningen bezitten, verspreid over het land.

De corporaties schuiven dat soort uitgaven op de lange baan omdat ze fors moeten bezuinigen. Zo moeten ze het Rijk 2 miljard euro aan 'verhuurdersheffing' betalen.

Nieuwbouw

Bijna de helft van alle corporaties stopt vanaf 2014 met nieuwbouw. In totaal schrappen corporaties de komende jaren voor zeker 3 miljard aan projecten voor de bouw van zeker 16.000 woningen. Ter vergelijking: in 2011 bouwden corporaties ruim 35.000 huur- en koophuizen.

Corporaties bezuinigen de komende jaren bijna 687 miljoen op onderhoud en renovatie. Ruim 20.000 huizen krijgen minder vaak of later dan gepland een nieuwe verflaag, badkamer, keuken of dakbedekking. Volgend jaar stelt ruim eenvijfde van de corporaties het onderhoud uit; vanaf 2014 doet bijna eenderde dat. En minstens 20.000 huurhuizen zullen later dan gepland energiezuiniger worden gemaakt, zo blijkt uit de rondgang.

Verder gaat het mes in de bouw van 'maatschappelijk vastgoed' als scholen, verzorgingshuizen, kinderopvangcentra en buurthuizen. De komende vijf jaar wordt bijna 200 miljoen bespaard door af te zien van 190 nieuwe gebouwen.

Krimpgebieden

Om de verhuurdersheffing van 2 miljard euro te kunnen betalen, mogen corporaties de huren verhogen naar maximaal 4,5 procent van de WOZ-waarde. Ruim driekwart van de corporaties zal de huren met het maximale percentage verhogen.

Corporaties in krimpgebieden zeggen dat ze helemaal geen huurverhoging kunnen doorvoeren, omdat ze al huren vragen van 4,5 procent van de WOZ-waarde. Ze zullen de huren juist moeten verlagen. In een paar gevallen zal dat leiden tot een faillissement, zeggen de betrokkenen.

Corporaties zijn bang dat veel huurders de huurverhogingen niet kunnen betalen en in financiële problemen zullen komen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl