Pleidooi voor meer inspraak in VVD

Aangepast op

Het VVD-Tweede Kamerlid Mark Verheijen vindt dat de leden meer inspraak moeten krijgen als de partij weer gaat formeren. In Tros Kamerbreed zei Verheijen dat de VVD leergeld heeft betaald met de opstand in de achterban over de inkomensafhankelijke zorgpremie.

Verheijen benadrukt dat de leden geen instemmingsrecht moeten krijgen. Hij wil wel dat ze bij het formatieproces worden betrokken en dat ze adviezen kunnen geven. Dat heeft volgens hem twee voordelen: het leidt tot meer draagvlak in de VVD en de onderhandelaars opereren scherper aan de onderhandelingstafel omdat ze zich steeds afvragen: kan ik dit verantwoorden bij mijn leden? Hij spreekt in dit verband van een democratiseringsslag.

Peilingen

De VVD won de verkiezingen, en gunde in de formatie de PvdA de inkomensafhankelijke zorgpremie. Na het premieoproer kelderde de partij in de peilingen.

In het voorjaar zal het bestuur voorstellen doen om leden meer inspraak te geven bij kabinetsformaties. Bij het vorige congres in november is hiertoe al een motie aangenomen.