Poetin tekent omstreden adoptiewet

Aangepast op

De Russische president Poetin heeft de omstreden adoptiewet ondertekend. De wet regelt dat Russische weeskinderen niet meer mogen worden geadopteerd door Amerikanen.

De wet is omstreden omdat veel Russen vinden dat weeskinderen nu een kans wordt ontnomen op een beter leven in de VS. De leefomstandigheden in weeshuizen zijn ook in de ogen van veel Russen erbarmelijk.

Advocaat

Russen zelf adopteren nauwelijks weeskinderen, in tegenstelling tot Amerikanen. Die hebben de afgelopen twintig jaar zeker 60.000 Russische weeskinderen geadopteerd. In de Russische media verschenen de laatste tijd verhalen over deze kinderen. Het zou niet goed met hen gaan en Russische diplomaten zouden ook geen toegang krijgen tot deze kinderen.

Nalatig

Magnitski stelde een paar jaar geleden grootschalige fraude en verduistering door de Russische overheid aan de orde. Na zijn arrestatie werd hij in de gevangenis ziek. Doordat hem medische hulp zou zijn onthouden, overleed Magnitski uiteindelijk.

Juist vanochtend werd het plaatsvervangend hoofd van de gevangenis waar Magnitsky overleed, vrijgesproken. Een rechter in Moskou bepaalde dat Dmitiri Kratov niet nalatig is geweest. Volgens de rechter is er geen verband tussen het doen en laten van Kratov en de dood van Magnitski.