RIVM: Q-koortsepidemie voorbij

Aangepast op

De Q-koortsepidemie is voorbij. Het aantal gevallen is de afgelopen jaren zo sterk gedaald dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet langer van een epidemie wil spreken.

In 2010 kwamen er bij het RIVM nog 504 meldingen van Q-koorts binnen, vorig jaar waren het er 81 en dit jaar nog maar 68.

"We zien ook dat we geen concentratie meer hebben in bepaalde gebieden, maar dat het over het hele land is", zegt Roel Coutinho, directeur infectieziekten bij het RIVM. "We zijn daarmee weer terug bij de situatie van voor 2007."

Infectieziekte

Q-koorts is een infectieziekte die onder meer door geiten op mensen wordt overgebracht. Zo'n veertig procent van de mensen die besmet raakt, krijgt griepachtige verschijnselen die tot de dood kunnen leiden.

Nadat de epidemie in 2007 begon, zijn zo'n 4000 besmettingen geregistreerd. Het werkelijke aantal besmettingen lag waarschijnlijk veel hoger. Bij het RIVM zijn negen sterfgevallen bekend.

Niet helemaal verdwenen

Ter bestrijding van de Q-koorts werden op besmette bedrijven drachtige geiten en schapen gedood. De rest van de dieren werd gevaccineerd.

De Q-koorts is niet helemaal uit Nederland verdwenen. Af en toe zullen er nog mensen besmet raken, maar dat was waarschijnlijk altijd al zo, zegt Coutinho. "Nu wordt er bij bijvoorbeeld longontsteking ook getest op Q-koorts en zul je ook meer gevallen waarnemen dan vroeger."