'Hypotheekregels niet versoepeld'

Aangepast op

Minister Dijsselbloem van Financiën voelt er niets voor om de regels voor nieuwe hypotheken, die op 1 januari ingaan, te versoepelen. Dat zegt hij in de Volkskrant.

Onder andere de Eerste Kamer roept het kabinet op af te zien van de verplichting om in de loop van dertig jaar de hele hypotheek af te lossen. Dat zou maximaal de helft moeten zijn. Dijsselbloem zegt dat hij dat niet wil omdat hij bang is dat Brussel Nederland dan op de vingers tikt.

"Ik geef u op een briefje dat als de begrotingscommissaris dat hoort, hij zegt: Nederland stelt de aanpak van zijn onevenwichtigheden wéér uit", zegt de minister in de Volkskrant.

Begroting

Dijsselbloem houdt niet onverkort vast aan de Europese eis dat het tekort op de begroting niet meer mag zijn dan 3 procent. "De economische omstandigheden zijn verslechterd, in de hele eurozone. Dus dat maakt de discussie misschien anders. Maar het lijkt me politiek onverstandig daar nu op vooruit te lopen. Het is ook niet in ons belang om die discussie als eerste aan te zwengelen", zegt de minister.