Waterschappen staan op scherp

Aangepast op

Het waterschap Friesland heeft vanmiddag het Woudagemaal in Lemmer aangezet. Het ruim 90 jaar oude stoomgemaal pompt water naar het IJsselmeer. Daardoor moet de waterstand in de Friese meren en kanalen binnen de perken blijven. De laatste keer dat het Woudagemaal werd aangezet, was afgelopen januari. Toen stond het water beduidend hoger.

De waterstand in de Nederlandse rivieren is hoog door de vele regen in Duitsland en Zwitserland en door de regen hier. De waterschappen en Rijkswaterstaat houden de situatie 24 uur per dag in de gaten. Rijkswaterstaat verwacht tijdens de kerstdagen nergens grote problemen.

Wateroverlast

In Zuid-Limburg is de Geul op een paar plaatsen overstroomd. Dat heeft nog niet tot wateroverlast geleid. De afgelopen dagen heeft het ook in Zuidoost-Brabant lang en flink geregend. Enkele woningen zijn blank komen te staan.

Bij Tiel in Gelderland zijn delen van de uiterwaarden van de Waal ondergelopen. Sommige veerponten varen niet.

Van de grote rivieren zal alleen de Rijn de komende dagen nog kunnen stijgen. Bij Lobith staat het waterpeil van de Rijn op 13 meter. Verwacht wordt dat het zal stijgen tot 14 meter. Het zal waarschijnlijk wel onder de kritische grens van 15 meter blijven.