Verblijfsvergunning Mauro komt er

Aangepast op

Het kabinet heeft de criteria bekendgemaakt voor het zogeheten kinderpardon. Staatssecretaris Teeven denkt dat ook de uitgeprocedeerde Angolese asielzoeker Mauro Manuel aan de voorwaarden voldoet en dus een verblijfsvergunning zal krijgen.

Teeven verwacht dat zo'n 800 kinderen van de regeling profiteren en ook een aantal van hun familieleden. Over het kinderpardon waren al afspraken gemaakt in het regeerakkoord.

Het gaat om asielkinderen die vóór hun 18e verjaardag ruim vijf jaar in Nederland verblijven, zonder zicht op een vergunning. Verder komt er een nieuwe regeling die moet voorkomen dat in de toekomst opnieuw discussie ontstaat over deze groep kinderen. Volgens Teeven wordt het dan mogelijk om objectief te toetsen of de overheid een vergunning moet verlenen op grond van langdurig verblijf.

Illegaliteit

Het kabinet heeft verder het plan uitgewerkt om illegaliteit strafbaar te stellen. Mensen die illegaal in Nederland zijn, begaan in de toekomst een overtreding en de straf daarop is een geldboete. Als de boete niet wordt betaald, is vervangende hechtenis mogelijk.

Mensen die om humanitaire redenen een illegaal helpen, zijn niet strafbaar.