Bedrijven met 25 of meer personeelsleden moeten op termijn 5 procent werknemers met een beperking in dienst hebben. Dat staat in plannen van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken. Het voornemen voor een quotum was al aangekondigd in het regeerakkoord.

Snel tempo

De nieuwe regels treden in 2014 in werking en hebben geen gevolgen voor mensen die nu een Wajong-uitkering hebben. De aangekondigde bezuinigingen op de sociale werkplaatsen worden in een minder snel tempo ingevoerd dan was beoogd.

Vanaf 2014 mogen er geen nieuwe werknemers meer in de sociale werkplaatsen worden opgenomen. Mensen die in het nieuwe systeem niet meer in aanmerking komen voor "beschut werk" of de Wajong kunnen een beroep doen op de gemeente, die hen helpt bij het zoeken naar werk. Door de quotumregeling moeten voor deze groep banen beschikbaar komen. De betrokken bedrijven krijgen een bonus.

STER reclame