Handvest: regels strikter naleven

Aangepast op

De KNVB heeft, naar aanleiding van de mishandeling met dodelijke afloop van grensrechter Richard Nieuwenhuizen in Almere, een handvest verzonden aan alle spelers, trainers/coaches, arbiters en clubs in het betaalde voetbal.

Naast de bond tekenden ook de bestuurders van ere- en eerste divisie, coaches, de centrale spelersraad en de belangvereniging voor scheidsrechters het handvest. In de verklaring wordt gemeld dat de bestaande regels stringenter gehandhaafd moeten worden. Nieuwe spelregels komen er niet.

Alle clubs wordt opgeroepen de reeds in 2007 opgestelde 'Gedragscode Officials Betaald Voetbal' voor de tweede helft van het seizoen opnieuw te tekenen.

Protesteren levert gele kaart op

Striktere handhaving van de regels betekent onder meer dat:

- alleen de aanvoerder inhoudelijke vragen bij onduidelijkheden stelt

- protesteren in woord en/of gebaar wordt bestraft met een gele kaart

- de instructiezone alleen is voor instructies aan het eigen team; functionele communicatie met de arbitrage is wel toegestaan

- aanmerkingen/protesten van coaches in eerste instantie een waarschuwing en vervolgens heenzending betekenen

Overtredingen eerder doorverwezen

Overtredingen die moeten leiden tot tuchtrechtelijke vervolging, zijn:

- gedrag/uitlatingen waar het betaald voetbal mee in diskrediet gebracht wordt, of die beledigend/grievend zijn

- onbehoorlijk gedrag met betrekking tot gastheerschap/hoffelijkheid en onbehoorlijk gedrag inzake aantrekken van spelers, coaches en officials;

- Onbehoorlijk commentaar op collega's, clubs in de media;

- niet/onvoldoende tegen wangedrag van werknemers en/of supporters optreden;

- in diskrediet brengen van arbitrage