Nog geen oplossing voor 'fiscal cliff'

Aangepast op

De tijd dringt: de 'fiscal cliff' komt steeds dichterbij. Voor 1 januari moeten de Democraten en Republikeinen een compromis sluiten om het gigantische begrotingstekort terug te dringen, anders dreigt een nieuwe recessie. Maar eerst gaan ze kerst vieren.

Als de partijen het niet voor 1 januari eens zijn over de te nemen maatregelen, worden automatisch bezuinigingen en belastingverhogingen ingevoerd. Economen verwachten dat dit maatregelenpakket, ook wel de fiscal cliff genoemd, een nieuwe recessie zal veroorzaken.

De Republikeinse leider John Boehner stelde daarom vannacht voor om Amerikanen die meer dan een miljoen dollar per jaar verdienen meer belasting te laten betalen, in ruil voor minder bezuinigingen op defensie. Zijn eigen achterban kon zich daar niet in vinden, dus trok Boehner het plan weer in en stuurde hij het Congres op kerstvakantie. Vanmiddag zei Boehner op een persconferentie dat hij nog steeds openstaat voor overleg met Obama.

Merry Christmas

Over de Republikeinen die het voorstel verwierpen zei Boehner dat ze "niet beschuldigd willen worden van het verhogen van belastingen". Hij sloot zijn toespraak af met een "Merry Christmas, everyone!".

Democraat Obama wil inkomens al vanaf 400.000 dollar zwaarder belasten. Dus zelfs als Boehners plan was goedgekeurd, had er nog een groot bedrag overbrugd moeten worden.

Volgens Boehner is nu de Senaat aan de beurt om met een voorstel te komen. In de Senaat hebben de Democraten een meerderheid. Het begrotingstekort van de Verenigde Staten bedraagt 1300 miljard dollar.

Door: Luuk