Fors minder kerkgangers

Aangepast op

Het aantal Nederlanders dat een religieuze dienst bezoekt, is de afgelopen jaren fors afgenomen. In 2010 en 2011 ging een op de zes mensen minstens één keer in de maand naar een kerk of moskee, meldt het CBS. Tussen 1997 en 1999 was dat een op de vier.

Vooral onder ouderen waren er minder kerkgangers. Onder mensen tussen de 18 en 35 was er nauwelijks een afname, maar die leeftijdsgroep ging volgens het CBS toch al relatief weinig.

Gereformeerden zijn de trouwste bezoekers van een gebedshuis: 64 procent van hen bezoekt minstens eens per maand een kerk. Onder katholieken is dat percentage 19. Van de moslims gaat 38 procent wel eens naar een moskee.

Iets meer dan de helft van de volwassen Nederlanders rekent zich tot een religieuze groepering. Katholieken vormen met 28 procent de grootste groep.