Cardiologie ADRZ onder toezicht

Aangepast op

De afdeling cardiologie van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Zeeland komt onder supervisie te staan van de afdeling cardiologie van het Amphia Ziekenhuis in Breda. Dat gebeurt op advies van de landelijke vereniging van cardiologen die een week geleden een inspectie hield in het ziekenhuis.

Het gaat om zes cardiologen die werken in de vestigingen in Vlissingen en Goes. Aanleiding is volgens de zegsman niet het individuele functioneren van de artsen, maar hoe ze onderling als groep functioneren.

Fusie

De verstoorde verhoudingen stammen uit de tijd dat het Ziekenhuis Walcheren en de Oosterscheldeziekenhuizen fuseerden tot Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, in 2010.

Vorige week bleek dat de verhoudingen nog altijd niet zijn hersteld, "ondanks meerdere pogingen om de samenwerking te verbeteren", zegt de voorzitter van de vereniging van cardiologen NVVC.

Veiligheid

Volgens de inspecteurs hadden de problemen invloed op de veiligheid voor patiënten, "al zijn er (nog) geen aanwijsbare gevolgen geconstateerd". Wel was er "een knelpunt in de bewaking van opgenomen hartpatiënten".

De Raad van Bestuur heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg eergisteren geïnformeerd.