Nederlanders niet dichter bij elkaar

Aangepast op

De afgelopen 15 jaar zijn de contacten tussen niet-westerse minderheden en autochtonen niet toegenomen.

Taallessen, hogere opleidingen en herstructurering van woonwijken hebben er niet voor gezorgd dat mensen elkaar in hun vrije tijd vaker opzoeken. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Contact

Het contact is zelfs steeds minder. Dat geldt zowel voor Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders als voor autochtonen. Ook autochtonen zijn minder geneigd contacten te zoeken met migranten. Als oorzaken worden het maatschappelijke klimaat, de economische crisis en de toename van etnische concentratie in woonplaatsen genoemd.

Minder dan de helft van de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders vindt dat in Nederland migranten alle kansen krijgen en dat rechten van migranten worden gerespecteerd. Ook ervaren weinig Turken en Marokkanen in Nederland respect voor de islamitische cultuur.

Beeldvorming

Het negatieve beeld over moslims speelt hierbij een belangrijke rol. Autochtone Nederlanders zijn kritisch over moslims en moslims vinden dat Nederlanders geen respect hebben voor hun religieuze achtergrond.

De beeldvorming bij autochtonen over moslimgroepen lijkt in de afgelopen jaren alleen maar te zijn verslechterd. Dat bemoeilijkt weer de toenadering en acceptatie van elkaar, staat in het rapport.

Bij alle migrantengroepen zijn jongeren het minst tevreden over de Nederlandse samenleving.