Orthodontisten naar rechter

Aangepast op

Orthodontisten stappen naar de rechter vanwege de opgelegde tariefsverlaging op 1 januari. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft besloten dat beugels zestien procent goedkoper moeten worden, nu het experiment van de vrije tarieven in de mondzorg wordt beƫindigd.

De NZa besloot eerder dat de tarieven in totaal met 32 procent omlaag moeten. De eerste stap van zestien procent is al gezet in 2011. Door het experiment met de vrije tarieven dit jaar is de tweede stap nooit gemaakt. Dat wil de NZa nu dus alsnog doen.

De orthodontisten vinden dat het besluit is gebaseerd op te weinig en verkeerde gegevens. Ze krijgen daarbij steun van een statisticus; professor Richard Gill. Hij vindt onder andere dat de NZa uitgaat van een zeer kleine en eenzijdige steekproef.

Voortzetting experiment

De Vereniging van Orthodontisten denkt dat vooral de complexe mondzorg in de verdrukking komt als de tarieven voor de reguliere beugelbehandeling verlaagd worden. De redenering is dat de complexe orthodontie nu goed beschikbaar is omdat deze wordt gedaan in praktijken waar ze ook de veel voorkomende behandelingen doen.

Voorzitter Gerard Steenvoorden zou het liefst zien dat het experiment met vrije prijzen wordt voortgezet voor de orthodontisten. Dat heeft in het lopende jaar namelijk geleid tot een prijsdaling, zo stelt hij.

De rechtszaak tegen de NZa wordt aangespannen bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Zo'n juridische procedure duurt mogelijk langer dan een jaar. Dat betekent dat de voorgenomen tariefsverlaging per 1 januari gewoon doorgaat.