Randstad raakt achterop in Europa

Aangepast op

De economische groei van de Randstad blijft achter bij die van andere Europese grootstedelijke regio's. Ook scoort het gebied relatief laag met innovatie. Zo wordt er minder aan onderzoek en ontwikkeling uitgegeven dan in de andere Europese regio's. Wel is de werkloosheid in de Randstad relatief laag.

Tussen 2009 en 2011 groeide de randstedelijke economie met 1,7 procent, terwijl de economie van de Europese grote steden gemiddeld met 2,4 procent groeide.

In de ranglijst van aantrekkelijke vestigingsplaatsen staat Amsterdam op de vierde plaats. Schiphol is de vierde luchthaven en de haven in Rotterdam de grootste van Europa. De Zweedse hoofdstad Stockholm voert de ranglijst aan.

TNO vergeleek onder meer de economie en de leefomgeving van de Randstad met twintig andere stedelijke regio's.