Tsjechië fraudeert op grote schaal met Europese subsidies. Dat schrijft dagblad Trouw op basis van vertrouwelijke documenten van de Europese Rekenkamer en de Europese Commissie.

De Rekenkamer voert steekproefsgewijs controles uit en constateerde op basis daarvan in mei dat de Tsjechische autoriteiten Brussel stelselmatig hebben voorgelogen.

De Europese Commissie spreekt officieel van "tekortkomingen in het functioneren van de Tsjechische controle-organen", maar uit de vertrouwelijke rapporten blijkt dat de Commissie "de jaarlijkse verslagen en beoordelingen van de Tsjechen niet kan vertrouwen".

Moldau

De Rekenkamer onderzocht onder meer een project om de doorstroom in de Tsjechische rivier de Moldau te verbeteren. "Dit project had niet moeten worden geselecteerd voor co-financiering door de EU", concludeerde de Rekenkamer toen bleek dat de Tsjechen vooraf geen enkele economische analyse voor de operatie hadden gedaan.

Binnen hetzelfde project werd ruim 800.000 euro in rekening gebracht voor het storten van zand en grind, maar een factuur hiervan werd nooit overlegd.

Trams

Ook de bestelling van nieuwe trams voor de stad Brno werd door de Rekenkamer onder de loep genomen. Aan bedrijven die in aanmerking wilden komen voor de bouw van de tramwagons werden zulke specifieke technische voorwaarden gesteld, dat maar één aanbieder aan deze eisen kon voldoen; de Skoda Holding.

Bedrijven die naast deze order grepen, konden met hun klachten terecht bij een advocatenkantoor dat volgens de Rekenkamer "historische connecties heeft met de Skoda Holding".

Vanwege de fraude heeft de Europese Commissie de subsidie aan de Tsjechen met 450 miljoen euro gekort. Tsjechië ontvangt tussen 2007 en 2013 26,7 miljard euro aan EU-steun en is daarmee een van de grootste ontvangers per inwoner.

STER reclame