Het kabinet ziet in de nieuwe cijfers van het Centraal Planbureau nu geen aanleiding voor extra ingrepen. Minister Dijsselbloem van Financiën zegt dat hij niet meedoet aan speculaties over de vraag of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Die afweging maakt het kabinet in het voorjaar op basis van de CPB-ramingen van dat moment. "Dan beoordelen we hoe we ervoor staan en wat wel of niet nodig is", zegt Dijsselbloem.

Zorgelijk

De minister benadrukt dat de kern van de vooruitzichten van het Planbureau dezelfde is als die van De Nederlandsche Bank: het herstel van de economie vergt meer tijd.

Hij noemt dat zorgelijk, ook met het oog op het op orde brengen van de overheidsfinanciën.

De miljardenopbrengst van de telecomveiling heeft volgens Financiën geen invloed op het begrotingskort. Financiën wijst erop dat volgens de begrotingsregels zo'n eenmalige meevaller wordt gebruikt om de staatsschuld af te lossen. Vorige week werd bekend dat de veiling van 4G-frequenties de staat zo'n 3,8 miljard oplevert.

Hardwerkende Nederlanders

Minister Kamp van Economische Zaken zegt in een reactie dat het kabinet er samen met alle hardwerkende Nederlanders de schouders onder zet om de economie weer te laten groeien. Hij wijst erop dat het kabinet al eerder maatregelen heeft genomen om de economie te versterken in 2013 en de jaren erna.

"We gaan allemaal merken dat het in 2013 minder gaat; de Nederlandse economie kan zich niet onttrekken aan de slechte Europese en wereldeconomie", aldus Kamp.

STER reclame