Enkele honderden rechters uit heel Nederland steunen een manifest tegen 'de uitholling van de rechtspraak'. Dat zeggen de zeven rechters van het gerechtshof in Leeuwarden, die het manifest hebben opgesteld.

Ze vinden dat ze niet goed worden vertegenwoordigd. De raadsheren zijn met name ontevreden over de benoemingen van de nieuwe besturen voor de gerechtshoven, omdat ze daar naar eigen zeggen geen invloed op hadden. Er moesten nieuwe besturen komen, omdat de gerechtshoven in Arnhem en Leeuwarden op 1 januari worden samengevoegd.

Volgens de rechters staan de besturen op te grote afstand van de werkvloer en zijn die vooral geïnteresseerd in het aantal vonnissen dat wordt geveld.

De rechters vinden dat zo de kwaliteit van hun uitspraken wordt aangetast, net als de onafhankelijkheid van de rechtspraak. Het zou nu verleidelijk worden om bijvoorbeeld getuigen niet op te roepen of om te vonnissen, enkel om de productie te halen.

Productiedruk

De Raad voor de Rechtspraak schrijft in een reactie dat ze de zorgen deelt over de toenemende productiedruk en de krapte van de budgetten. De Raad spreekt tegen dat de rechters geen inspraak hadden; er zou veel aandacht zijn geweest voor lokale inspraak.

Vrijdag hebben de initiatiefnemers van het manifest een gesprek met de Raad voor de Rechtspraak.

STER reclame