Nieuw pact voor meer technici

Aangepast op

Het kabinet gaat het tekort aan technisch personeel opnieuw aanpakken. Samen met werkgevers, het onderwijs en de vakbonden zal minister Kamp van Economische Zaken in het voorjaar een zogenoemd Techniekpact sluiten.

Door de afspraken moet het onderwijs beter op de arbeidsmarkt in de technieksector aansluiten, waarmee het tekort aan technisch personeel moet worden tegengegaan.

Volgens de minister moeten er duidelijke afspraken in het pact komen, waar de ondertekenaars zich aan moeten houden. Het gaat niet om nieuwe plannen, "maar om duidelijke afspraken over wie wat gaat doen".

Plannen

In april werd al een campagne gelanceerd om jongeren te stimuleren om een technisch vak te kiezen. Twee maanden eerder werd het Masterplan b├Ęta en techniek gepresenteerd, waarin suggesties werden gedaan om meer geschoolde technici op te leiden. Met het pact van Kamp "wordt aan bedrijven en het onderwijs gevraagd wat ze daadwerkelijk gaan doen", zegt het kabinet.

Als er niets gebeurt, loopt het tekort aan goed geschoolde technici op tot zo'n 155.000 mensen in 2016.