Klijnsma: blijf discriminatie melden

Aangepast op

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken roept mensen die te maken hebben met discriminatie op de arbeidsmarkt op om dat direct te melden.

Ze zegt dat in reactie op een rapport waaruit blijkt dat uitzendbureaus nog altijd discrimineren.

Onverstandig

Een aantal acteurs ging met hetzelfde cv langs uitzendbureaus. De acteurs van allochtone afkomst werden vaker afgewezen.

Klijnsma vindt dat niet alleen "onacceptabel" maar ook "onverstandig" omdat daardoor talentvol potentieel niet wordt benut. Ze wil dat de Sociaal Economische Raad snel een advies geeft over het onderwerp.

Alert

Voor Klijnsma komen de resultaten "helaas niet uit de lucht vallen". De voorgaande jaren werd discriminatie op de arbeidsmarkt ook al gemeld. Ze roept werkgevers en werknemers op om er heel alert op te zijn.

Ze benadrukt dat klachten kunnen worden gemeld bij een anti-discriminatieorganisatie in de eigen gemeente of bij het College voor de Rechten van de Mens.