Kabinet pakt fusie provincies op

time icon Aangepast

Het kabinet gaat concrete stappen zetten om het samenvoegen van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland mogelijk te maken. Eind 2013 moet er een wetsvoorstel liggen.

In het regeerakkoord staat dat de drie provincies moeten fuseren, maar er staat niet bij wanneer. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken wil dat het proces in maart 2015 achter de rug is, omdat er dan Provinciale Statenverkiezingen zijn.

Plasterk vindt het gek om verkiezingen te houden voor drie provincies, terwijl er een jaar later nog maar sprake is van één. De ministerraad is het daarmee eens.

Herindelingsontwerp

De overheid wil nu snel met provincies, de betrokken gemeenten en de waterschappen om de tafel en zal inwoners en maatschappelijke organisaties om hun mening vragen.

In het voorjaar, na de overlegronde, stelt het kabinet een herindelingsontwerp vast en op basis daarvan wordt het wetsontwerp geformuleerd.

STER Reclame