Niet alle tips Meld Misdaad gebruikt

Aangepast op

Het aantal zaken dat dankzij Meld Misdaad Anoniem wordt opgelost is niet zo hoog. Volgens onderzoekers van de Politieacademie is de politie wel erg positief over de anonieme tiplijn.

De onderzoekers bekeken 200 anonieme meldingen. Met de helft daarvan gebeurde weinig. Eén op negen meldingen droeg daadwerkelijk bij aan het oplossen van een zaak.

Slechts in een paar gevallen was de zaak niet opgelost, zonder de anonieme berichten. In die zaken werd het onderzoek namelijk pas gestart naar aanleiding van de melding.

Geen opheffing

De onderzoekers benadrukken dat misdaadtiplijn M. niet moet worden opgeheven. "Het is belangrijk dat burgers bijdragen aan de opsporing. En dat kan ook heel goed gebeuren via Meld Misdaad Anoniem."

Uit eerder onderzoek is gebleken dat mensen alerter zijn, als ze worden betrokken bij de opsporing van criminelen. Ze weten de politie dan makkelijker te vinden. Ook neemt het vertrouwen van mensen in de politie toe, waardoor de onderlinge relatie verbetert.

Directeur Wesselink van Meld Misdaad Anoniem herkent de uitkomsten van het onderzoek niet. "Er zijn jaarlijks zo'n 14.000 meldingen. Bij dit onderzoek zijn er 200 onderzocht. Bovendien is er twee jaar geleden, in opdracht van de Raad van de Korpschefs, een onderzoek geweest waarbij geconcludeerd werd dat 80% van de meldingen bruikbaar waren," zegt Wesselink.