Ziekenhuis ontslaat 10% personeel

Aangepast op

Bij het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk verdwijnen het komende jaar 120 banen. Zo'n 160 mensen zullen daardoor worden ontslagen, dat is ongeveer 10 procent van het personeelsbestand. Volgens het ziekenhuis zijn gedwongen ontslagen onvermijdelijk.

Om de kwaliteit van de zorg op peil te houden, wil het ziekenhuis slimmer gaan organiseren. Zo moeten poliklinieken en verpleegafdelingen nauwer met elkaar gaan samenwerken. Ook denkt het ziekenhuis aan een centrale balie voor alle poliklinieken in plaats van de huidige aparte ontvangstruimten.

Schuld

De ontslagen maken deel uit van een grote bezuiniging. Het Rode Kruis Ziekenhuis heeft grote financiële problemen door een miljoenenschuld bij zorgverzekeraar Achmea. Tussen 2007 en 2010 heeft het ziekenhuis meer geld ontvangen dan dat er zorg is verleend.

De overfinanciering is gebruikt om zaken als brand- en patiëntveiligheid op orde te brengen. Het ziekenhuis kan het verschuldigde bedrag daardoor niet terugbetalen.