Nederland krijgt de komende jaren meer windmolenparken. De provincies zijn het onderling eens geworden over de verdeling van die parken.

Het Rijk wil dat in 2020 drie keer zo veel duurzame energie wordt opgewekt. Nu is 4 tot 5 procent van de Nederlandse energie duurzaam, in 2020 moet dat 16 procent zijn.

Het betekent niet dat er ook drie keer meer windmolenparken komen. Windturbines kunnen steeds meer energie opwekken. Er worden de komende jaren dus vooral grotere, hogere molens neergezet.

Flevoland

Vandaag zijn de twaalf provincies het dus eens geworden over waar de extra windmolens moeten komen. Daarmee komt een eind aan een jarenlange discussie tussen provincies en het Rijk. De provincies werden feitelijk gedwongen tot het maken van een verdeling: als zij er niet samen waren uitgekomen, dan had het Rijk de verdeling gemaakt.

In 2020 staan in Flevoland verreweg de meeste windmolens. Daar leveren ze het meest op, vanwege de wind. Ook de provincies Groningen en Zuid-Holland hebben er dan relatief veel. Utrecht en Limburg beschikken dan over de minste windturbines.

STER reclame