EU-toezicht op Nederlandse banken

Aangepast op

In Nederland krijgt de Europese Centrale Bank (ECB) vanaf 2014 toezicht op banken met meer dan 30 miljard euro op de balans. Dat zijn de ING Bank, de Rabobank, ABN AMRO en SNS Bank. Dit zijn zogeheten systeembanken die cruciaal zijn voor het Nederlandse betalingsverkeer.

De ministers van Financiƫn uit de 27 EU-landen zijn het afgelopen nacht eens geworden over een Europese toezichthouder op de bankensector.

ING is de grootste en heeft volgens de meest recente cijfers 1248 miljard euro op de balans. Tweede is de Rabobank met 771 miljard euro. Bij ABN Amro gaat het om 421 miljard en bij SNS Reaal om 132 miljard euro.

'Too big to fail'

De balans is het totaal aan bezittingen en toevertrouwd vermogen van een bank. Het tekent de grootte van de bank en dus de financiele risico's mocht de bank in problemen komen. De voorbije jaren is aangedrongen op een kleinere balans bij banken. Banken die te groot zijn zijn 'too big to fail'. Ze zijn vanwege hun cruciale functie in het financieel verkeer te groot om failliet te laten gaan en moeten dan met staatssteun en nationalisaties overeind gehouden worden.

Ingrijpen

Wim Mijs, directeur van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en voorzitter van de Europese Banken Federatie (EBF), denkt dat de gemaakte afspraken over het toezicht niet veel verandering tot gevolg hebben voor de Nederlandse banken. De nationale toezichthouder is De Nederlandsche Bank en die blijft gewoon het toezicht houden op de banken. Volgens Mijs grijpt de ECB alleen in als dat nodig is, wat in voorkomende gevallen De Nederlandsche Bank nu ook doet.

Drempel

Van de vier grootbanken staat SNS Bank er momenteel zwak voor door grote verliezen in de vastgoedfinanciering. Mijs wijst er op dat DNB het toezicht heeft op deze bank, maar nog niet heeft hoeven ingrijpen.

De drempel van 30 miljard euro balanstotaal betekent dat kleinere banken zoals Van Lanschot Bankiers en Triodos Bank voorlopig nog buiten het Europese toezicht vallen.