Curaçao heeft regeerakkoord

Aangepast op

Op Curaçao hebben de coalitiepartijen Pueblo Soberano, PAIS, PNP en het onafhankelijke Statenlid Glenn Sulvaran een regeerakkoord ondertekend. Dat gebeurde in het openbaar in de open lucht op het Brionplein in Willemstad.

Met dit regeerakkoord wordt een overgangsregering geïnstalleerd om de urgentste problemen van het eiland aan te pakken. De namen van de nieuwe premier en de ministers zijn nog niet vrijgegeven, omdat de kandidaten op dit moment nog worden gescreend. Zodra dat voltooid is, worden de namen van de nieuwe ministers bekendgemaakt en zullen ze worden beëdigd.

Witte kleding

Het is voor het eerst dat op Curaçao een regeerakkoord direct aan het volk wordt gepresenteerd. De coalitiepartijen willen hiermee draagvlak creëren voor de forse bezuinigingsmaatregelen die nodig zijn. Curaçao staat onder financiële curatele van Nederland.

De ondertekening van het akkoord stond in het teken van verzoening. Het publiek was gevraagd in witte kleding te komen en ook werden witte duiven losgelaten na de ondertekening.