De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is tegen de verplichting om mee te werken aan het elektronisch patiëntendossier (epd). De huisartsen willen pas meewerken als de zorgverzekeraars afzien van de verplichting.

In de overeenkomst die de LHV tot nu toe had met de zorgverzekeraars was bepaald dat deelname van de huisartsen aan het epd op vrijwillige basis gebeurde. Maar veel huisartsen zeggen contracten te hebben gekregen waarin staat dat deelname in de toekomst niet vrijblijvend zal zijn.

Kort geding

Daarmee krijgt de doorstart van het epd opnieuw een tegenslag te verwerken.

Eerder stapte de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen naar de rechter. De VPhuisartsen is een kleinere vereniging en heeft een kort geding aangespannen tegen de vier grote zorgverzekeraars vanwege de verplichte aansluiting bij het elektronisch patiëntendossier.

Vorig jaar werd het epd weggestemd in de Eerste Kamer. Onder andere verzekeraars en ziekenhuizen hebben daarna het initiatief genomen tot een nieuw epd.

STER reclame