Rutte: niet speculeren over tekort

Aangepast op

Premier Rutte is niet van plan in te gaan op vragen wat er gebeurt als het begrotingstekort volgend jaar boven de 3 procent komt. De Nederlandsche Bank verwacht volgend jaar een tekort van 3,5 procent, dat is boven de Europese norm.

Verschillende partijen drongen in een Kamerdebat over de Europese top aan op helderheid van Rutte. De oppositie benadrukte dat Nederland streng is voor andere landen en vroeg zich af of het kabinet ook zo streng is voor zichzelf. Deze partijen wilden weten of het kabinet maatregelen gaat nemen bij een hoger tekort. Rutte noemde dat een "als-dan-vraag".

Hij zei dat het kabinet zich bij het beleid baseert op de ramingen van het Centraal Planbureau komend voorjaar. De begroting die op Prinsjesdag is ingediend, gaat uit van een tekort van 2,7 procent.

Griekse schulden

In het debat herhaalde Rutte dat hij tegen het kwijtschelden van Griekse schulden is. Maar hij kan niet uitsluiten dat het op termijn toch gebeurt.