'Integriteitsbeleid vaak niet op orde'

Aangepast op

Bij veel bestuurlijke organisaties is het integriteitsbeleid nog niet op orde. Dat blijkt uit een monitor van het ministerie van Binnenlandse Zaken onder duizenden ambtenaren en ambtsdragers van provincies, gemeenten en waterschappen.

Een kwart van de ondervraagden geeft aan weleens gedrag bij collega's te hebben gezien dat in strijd is met de regels, variërend van een tot enkele keren. Tien procent vindt zijn collega's niet integer. De uitkomsten van het onderzoek komen overeen met de bevindingen van een peiling die de NOS hield onder raadsleden.

Opvallend is dat ambtsdragers van grote gemeenten vaker hebben meegemaakt dat collega's regels niet nakomen, dat ze immoreel gedrag vertonen of dat hun werkhouding niet integer is. Algemeen wordt juist aangenomen dat dit in kleinere gemeenten voorkomt omdat daar de sociale banden sterker zijn. Bij waterschappen zijn de ondervraagden het meest positief over de integriteit van collega's.

Aasnpreekpunt

Uit de monitor van Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector, kortweg BIOS, blijkt verder dat zestig procent van de organisaties het integriteitbeleid de afgelopen jaren nauwelijk hebben geactualiseerd. Zeventig procent actualiseerde de gedragscode voor ambtenaren en ambtsdragers, zoals wethouders of gedeputeerden niet.

Van de ondervraagde bestuurlijke organisaties schoolt 45 procent zijn ambtenaren niet over wat er qua integriteit wenselijk is, en heeft dertig procent geen aanspreekpunt voor integriteitskwesties. Verder vinden bijna alle leidinggevenden dat ze een voorbeeldfunctie hebben, maar slechts veertig procent van de ambtenaren is het daarmee eens. Bovendien wordt nauwelijks gerapporteerd aan bestuur of raad over integriteit.

Opstappen

Er werd bij één provincie onderzoek gedaan naar mogelijk niet-integer handelen, bij gemeenten waren dat er acht. Dat leidde in de onderzochte periode tot het opstappen van vijf bestuurders. Slechts een keer werd er aangifte gedaan.

Het rapport van het BIOS is vanmiddag aangeboden aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken.