'Slachtoffer voelt zich onzichtbaar'

Aangepast op

Politie en Openbaar Ministerie moeten meer rekening houden met slachtoffers. Die voelen zich nu nog vaak onzichtbaar, zeggen de Nationale Ombudsman en het Platform Slachtofferorganisaties.

In 2011 kregen slachtoffers meer rechten door de invoering van de Wet versterking positie slachtoffers. Maar in de praktijk komt daar volgens ombudsman Brenninkmeijer te weinig van terecht. "Als mensen in aanraking komen met politie en justitie voelen ze zich vaak opnieuw slachtoffer."

Menselijk en gelijkwaardig

Om de positie van slachtoffers te verbeteren heeft de Nationale Ombudsman spelregels opgesteld. Zo moeten rechters en agenten "menselijk en gelijkwaardig" met slachtoffers omgaan, hen op de hoogte houden over het verloop van hun zaak en begrip tonen voor hun situatie. "Dit kost geen geld en is wel broodnodig", aldus Brenninkmeijer. De politie kan zich vinden in de spelregels. Commissaris Weynschenk roept agenten op om zich bij de omgang met slachtoffers af te vragen hoe ze zouden willen dat hun eigen moeder wordt behandeld als ze aangifte doet.

Het Openbaar Ministerie onderschrijft dat aandacht voor de slachtoffers van groot belang is. Daar doet het OM al een heleboel aan, zegt voorzitter Bolhaar van het College van Procureurs-Generaal. Hij wijst op de 'zsm-aanpak', waarbij zaken zo snel mogelijk worden afgedaan, en direct schadevergoeding aan slachtoffers wordt geregeld. Verder zijn er bij de parketten slachtofferloketten voor informatie, en speciale contactpersonen die ervoor zorgen dat een slachtoffer altijd maar één aanspreekpunt heeft bij het OM en niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Het OM zal in dit soort zaken de komende jaren volop blijven investeren, aldus Bolhaar.